موسسه مهاجرتی راستین

Immigration Invitation

اطلاعات مورد نیاز در مورد دعوت نامه ها

دعوت نامه ي كانادا

دعوت نامه کانادا

در بعضي موارد كه متقاضي درخواست ويزای کانادا مي كند، سازمان مهاجرتي، از آن ها درخواست دعوت نامه از طرف يكي از آشنايان متقاضي در كانادا را خواهد داشت.

البته دعوت نامه ، گارانتي ١٠٠ درصد صدور ويزا نيست. كارمندان اداره ي مهاجرتي، پس از دريافت مدارك شما، پرونده تان را بررسي و سپس راجع به صدور ويزا تصميم مي گيرند.

اطلاعاتي درباره ي كسي كه دعوتنامه مي نويسد:
نوشتن نامه ي دعوت بدين معني نيست كه شما به صورت قانوني مسئول كساني هستيد كه به كانادا مي آيند.
شما بايد اين نامه را صادقانه بنويسيد و اگر قول هايي كه در دعوتنامه مي دهيد، باید به آنها عمل نمایید.

نامه را براي فردي كه مي خواهيد آن را دعوت كنيد، بفرستيد. سپس، فرد متقاضي بايد نامه را به سفارت يا كنسولگري خارج از كانادا، وقتي كه مي خواهد درخواست ويزا كند، تحویل دهد.

شما بايد اطلاعات زير را، راجب كسي كه ميخواهيد به كانادا دعوت كنيد، در نامه درج كنيد:

نام و نام خانوادگي كامل
تاريخ تولد
آدرس و شماره تلفن
رابطه ي شما با آن شخص
هدف از سفر متقاضي
مدت زمان ماندن در كانادا ي متقاضي
محل اسكان متقاضي و چگونگي پرداخت آنها
زمان ترك متقاضي از كانادا

شما بايد اطلاعات زير را راجع به خودتان، در دعوتنامه درج نمایید:

نام و نام خانوادگي كامل
تاريخ تولد
آدرس و شماره تلفن در كانادا
شغل و سمت شغلي
مشخص كنيد كه شهروند كانادا هستيد و يا اقامت دائم داريد
فتوكپي مداركي كه موقعيت شما را در كانادا اثبات مي كند، مانند:
مدرك تولد كاناداي( اگر در كانادا متولد شده ايد)
كارت شهروندي كانادا
كپي از اقامت دائم

تعداد نفراتي كه در خانه شما زندگي ميكنند.

براي والدينتان بايد مدارك زير را نيز در دعوتنامه لحاظ كنيد:

متني دست نويس و امضا شده توسط شما براي حمايت مالي ١٠٠ درصد شما از خانواده تان

مدركي كه ثابت كند حقوق شما به قدري هست كه بتوانيد خانواده تان را در زمان اقامتشان در كانادا، تامين كنيد.

دعوت نامه ي انگلستان

دعوت نامه ی انگلستان

دعوت نامه براي گرفتن ويزاي انگلستان چيست ؟!

دعوت نامه معمولاً براي كساني كه تصميم به دريافت ويزاي توريستي انگليس را دارند، كاربرد دارد. آن ها از اين نامه براي نشان دادن دليل سفر خود استفاده مي كنند. اگرچه دعوت نامه بسيار عمل موثري در يافت ويزاي توريستي است، اما بدون آن هم مي توان ويزاي توريستي را اخذ نمود. به هر حال، ايده ي خوبي است كه براي مهمانان خود، دعوتنامه اي ارسال كنيد.

نوشتن دعوتنامه براي گرفتن ويزاي توريستي، ميتواند تا حدودي چالش برانگيز باشد اگر از آنچه كه مي نويسيد آگاه نباشيد. براي نوشتن يك نامه ي بي نقص، بايد توجه داشته باشيد كه همه ي اطلاعات لازم را در نامه درج كنيد.
اطلاعاتي را كه بايد در دعوتنامه در مورد متقاضي ويزا بنويسيد، به صورت زير است:

نام و نام خانوادگي
تاريخ تولد
آدرس و شماره تلفن
رابطه ي شما با فرد متقاضي
هدف از سفر
مدت زمان ماندن در انگلستان
اطلاعات راجب محل اقامت و نحوه ي پرداخت هزينه ها
زماني كه متقاضي انگلستان را ترك خواهد كرد

اطلاعات زير، بايد در باره ي كسي كه دعوتنامه را مينويسد، در نامه درج شود:

نام و نام خانوادگي
تاريخ تولد
آدرس و شماره تلفن در انگلستان
شغل
وضعيت اقامت در انگلستان
كپي مداركي كه وضعيت اقامت شما را در انگلستان نشان مي دهد

آیا به مشاوره نیاز دارید؟

تماس بگیرید
021-22697200(مشاوره رایگان)

مشاوره تلفنی رایگان 22697200