موسسه مهاجرتی راستین

اقامت دائم

اقامت هاي دائم كانادا و آمريكا

 

 • اقامت دائم كانادا (Canada Permanent Resident):

اقامت دائم کانادا

مقيم دائم كانادا كسي است كه با مهاجرت به كانادا به او اقامت دائمي داده شده است، اما شهروند كانادا نيست. دارندگان اقامت دائم كانادا شهروند كشور هاي ديگر هستند. شخصي مانند دانش آموز، دانشجو يا كارمند خارجي كه به صورت موقت در كانادا فعاليت ميكنند، مقيم دائمي كانادا به حساب نمی آیند.

پناهندگاني كه از ديگر كشور ها در كانادا مستقر شده اند، از طريق كمك هاي دولت، اقامت دائمي دريافت مي كنند و كسي كه در كانادا ادعاي پناهندگي مي كند، اقامت دائم را در همان زمان دريافت نميكند، بلكه بايد پرونده ي آن توسط دولت كانادا و سازمان مهاجرين كانادا بررسي شود و بعد از تأييد، مراحل گرفتن اقامت دائم آغاز مي شود.

 

 • كارت اقامت دائم (The permanent resident Card (PR:

اگر به خارج از كانادا سفر ميكنيد، كارت (PR) اثبات اقامت دائمي شما در كانادا است واگر كانادا را ترك نموديد، به اين كارت جهت ورود دوباره به كانادا نياز داريد.

مقيم هاي دائم كانادا بايد كارت خود را براي اثبات وضعيت اقامت خود نگهدارند و در مكان هاي لازم ارائه دهند. مقيم هاي دائمي كه كارت خود را در سفر خارج از كانادا به همراه ندارند يا آن را گم كرده اند، بايد مدارك اقامت دائمي خود را به سازمان هاي مربوطه ارائه دهند.

اگر كارت اقامت دائمي شما منقضي شود بدين معنا نيست كه شما اقامت دائمي خود را از دست داده ايد، بلكه ميتوانيد براي تمديد آن اقدامات لازم را انجام دهيد.

 • كار هايي كه دارنده ي كارت PR مي تواند انجام دهد:

به عنوان مقيم دائمي كانادا، شما حق گرفتن موارد زير را داريد:

١- اكثر مزيت هاي اجتماعي كه شهروندان دريافت ميكنند را دريافت كنيد مانند سرويس هاي  سلامتي.

٢- زندگي، كار يا درس خواندن در هر جايي از كانادا

٣- اقدام براي شهروندي كانادا

٤- حمايت و محافظت دولت از شما طبق قوانين كانادا

مقيمان دائمي بايد ماليات را پرداخت كنند و به همه ي قوانين شهروندي كانادا احترام بگذارند.

 • كار هايي كه مقيم دائمي كانادا نمي تواند انجام دهد:

شما به عنوان مقيم دائم كانادا مجاز به كار هاي زير نيستيد:

۱-نمي توانيد رأي دهيد يا در مراجع سياسي فعاليت كنيد.

٢- در كار هايي فعاليت كنيد كه به امنيت بالا در صادرات و واردات نياز داشته باشد.

 • زماني كه بايد در كانادا بگذرانيد:

هنگامي كه مقيم دائمي كانادا هستيد، مي توانيد خارج از كانادا زندگي كنيد ولي حتماً بايد ٢ سال از ٥ سال را در كانادا بگذرانيد.

اگر  ٢ سال از اين دوره ي ٥ ساله را در كانادا نگذرانيد، ممكن است وضعيت اقامت دائم شما از دست برود، البته شما وضعيت اقامت دائمي خود را با منقضي شدن كارت از دست نخواهيد داد و فقط زماني اين وضعيت را از دست خواهيد داد كه يك روند رسمي را طي كنيد.

 • شما وضعيت اقامت دائمي را از دست خواهيد داد، اگر…

۱- قاضي تشخيص دهد كه شما ديگر صلاحيت اقامت دائمي كانادا را نداريد.

٢- داوطلبانه بخواهيد كه وضعيت خود را باطل كنيد.

٣- حكمي صادر شود كه شما مجبور به ترك كانادا و ابطال وضعيت خود شويد.

٤- شهروند رسمي كانادا شويد.

 • کارت اقامت دائم آمريكا( Green Card ):

مهاجرت

داشتن گرین کارت ( Green Card ) به اين معنا است كه شما اقامت دائمي و اجازه ي كار و زندگي در آمريكا را براي هميشه در این کشور داريد.

شايد شما سوال هايي در مورد اين نوع اقامت دائم آمريكا داشته باشيد كه به برخي آن ها در زير پاسخ خواهيم داد:

۱- آيا توانايي گرفتن Green Card را داريد؟

براي درخواست گرین کارت  Green Card ، متقاضيان واجد شرايط بايد جزء يكي از دسته هاي زير باشند. (فقط يكي از آن ها كافي است)

۱- گرفتن Green Card از طريق خانواده

 • توانايي درخواست Green Card به عنوان اقوام درجه ١ شهروند آمريكايي اگر…
 • همسري داريد كه شهروند آمريكاست
 • كودك مجرد زير ٢١ سالي داريد كه شهروند آمريكاست
 • والديني كه شهروند آمريكا هستند و ٢١ سال يا بيشتر دارند

٢- توانايي درخواست Green Card به عنوان اقوام شهروند آمريكايي اگر…

 • يكي از اعضاي خانواده ي شهروند آمريكايي هستيد.

اين بدين معنا است كه شما:

– پسر/ دختر مجرد يك شهروند آمريكايي هستيد و ٢١ سال يا بيشتر سن داريد.

– پسر/ دختر متاهل يك شهروند آمريكايي هستيد.

– برادر/ خواهر يك شهروند آمريكايي هستيد كه حداقل ٢١ سال سن دارد.

 • اعضاي خانواده ي دارنده ي اقامت دائم آمريكا هستيد.

اين بدين  معناست كه شما…

– همسر دارنده ي اقامت دائم آمريكا هستيد.

– بچه ي مجرد زير ٢١ سال  دارنده ي اقامت دائم آمريكا هستيد.

– پسر/ دختر مجرد دارنده ي اقامت دائمي آمريكا كه ٢١ سال يا بيشتر دارد.

٣- توانايي درخواست Green Card به عنوان نامزد يا بچه ي نامزد يك شهروند آمريكايي اگر…

 • شخص به عنوان نامزد به آمريكا مي آيد.
 • شخص به عنوان بچه ي نامزد به آمريكا مي آيد.

۴-  Green Cardاز طريق استخدام:

۱- توانايي درخواست Green Card به عنوان كارمند مهاجر اگر شما…

 • در اولويت اول براي كار انتخاب شده ايد، بدين معني معني كه:

– توانايي فوق العاده در علم، هنر، آموزش، تجارت يا ورزش داريد.

محقق يا پروفسور هستيد.

 • در اولويت دوم براي كار انتخاب شده ايد، بدين معني كه:

– در يك حرفه مشغول هستيد كه به مدرك پيشرفته نياز داشته باشيد.

– توانايي استثنائي در علوم مختلف، هنر و تجارت

 • در اولويت سوم براي كار انتخاب شده ايد، بدين معني كه:

– كارمند بامهارت باشيد.

-حرفه اي باشيد (شغلتان نيازمند مدرك معادل ليسانس آمريكا باشد)

– كارگر معمولي ( نيازمند ٢ سال تجربه ي كار)

۵- مهاجر سرمايه گذار:

به اندازه ي ١ ميليون دلار در يك تجارت قديمي يا جديد سرمايه گذاري كرده ايد كه بعد از مدتي ١٠ شغل تمام وقت ايجاد كرده است.

۶-   Green Card از طريق مهاجر ويژه:

– توانايي اقدام براي Green Card به عنوان…

۱- كارمند مذهبي ( اگر شما جزو گروهي از مذهبيان هستيد كه براي پول كار نمي كنند)

۲-  مهاجر ويژه ي نوجوان ( بچه ها و نوجواناني كه مورد آزار و اذيت قرار گرفته اند)

۷- گوينده هاي بين المللي

اگر گوينده ي تلویزيون هستيد و سابقه ي كار در رسانه هاي بين المللي را داريد، ميتوانيد از طريق كار در رسانه هاي آمريكا براي  Green Card اقدام كنيد.

 

آیا به مشاوره نیاز دارید؟

تماس بگیرید
021-22697200(مشاوره رایگان)

مشاوره تلفنی رایگان 22697200