موسسه مهاجرتی راستین

بهترين كشور هاي اروپايي براي كار

بهترين كشور هاي اروپايي براي كار

بالا بودن درصد استخدام مشاغل مختلف و ايجاد شغل هاي جديد، دو فاكتور بسيار مهم و در عين حال سخت براي سنجش اقتصاد قوي و موفقيت مردم يك كشور است.

کشور اروپایی مناسب کار
امروزه، قاره ي اروپا با كشور هاي پيشرفته و مدرن خود، جايگاه خوبي را از لحاظ شغلي در جهان به خود اختصاص داده است. با اين حال درصد استخدام و ايجاد شغل هاي جديد هر كشور با كشوري ديگر در اروپا متفاوت است.

شاخص هايي كه باعث مي شود كشور هاي اروپايي از لحاظ ايجاد شغل و استخدام مورد سنجش قرار بگيرند به صورت زير است:

تغيير در استخدام از زمان بحران اقتصادي قبلي
هماهنگي نرخ بيكاري با نرخ استخدام
نرخ بيكاري جوانان
نرخ استخدام موقت
نرخ استخدام موقت جوانان
تعداد كساني كه به صورت پاره وقت كار ميكنند

در ادامه، با توجه به شاخص هاي بالا، در مورد كشور هاي اروپا كه نرخ بالاي استخدام و ايجاد شغل جديد را دارند توضيح مي دهيم:

١- جمهوري استونيا، استوني ( در شمال اروپا)

استونی

طبق تحقيقات انجام شده بر روي اقتصاد كشور هاي اروپايي، استونيا بهترين نرخ استخدام شغلي را در ميان ديگر كشور ها داراست.
طبق آمار، بيش از ١ ميليون نفر امتياز بالايي را در ٣ شاخص استخدام موقت، استخدام موقت جوانان و استخدام پاره وقت كسب كرده اند.
فقط كمتر از ٣٪‏ از كساني كه كار مي كنند جزو استخدام موقت هستند كه اين كمترين درصد در ميان كشور هاي اروپايي است.

۲- نروژ:

نروژ

به طور كلي، نروژ امتياز ٠/٩ را در نظرسنجي قبلي كسب كرده است كه جزو بهترين كشور ها براي كار و استخدام است.
نروژ داراي بهترين امتياز ها در ٤ شاخص از ٦ شاخص است و اگر در شاخص تغيير نرخ استخدام از زمان بحران اقتصادي امتياز ٠/٦ را نداشت، بهترين كشور در اروپا براي كار و استخدام بود.
بعلاوه، نروژ بيشترين رأي را در انتخابات موفق ترين مردم اروپا را از سال ٢٠٠٩ كسب كرده است.

٣- اتريش:

اتریش

بالا بودن نرخ استخدام و شغل در اتريش بيشتر به خاطر امتياز بالا در شاخص تغيير در استخدام از زمان بحران اقتصادي قبلي است گرچه اين پيشرفت كمتر از ١٪‏ بوده.

۴- دانمارك:

Denmark

دانمارك يكي از بهترين كشور ها براي كار و زندگي از لحاظ اقتصادي است. كمتر از ١٠٪‏ از جوانان دانماركي بيكار هستند كه اين درصد كمتر از ميانگين است.
از اين رو، دانمارك يكي از بهترين كشور ها از لحاظ استخدام و ايجاد شغل هاي جديد است.

درصد شاخص هاي ديگر در دانمارك بيش تر از درصد ميانگين است كه همين مسئله باعث شده كه در رتبه ي ٤ قرار بگيرد.

٥- آلمان:

کار در آلمان

اقتصاد كشور آلمان به نظر ترميم يافته و امتياز بالايي را در شاخص تغيير نرخ استخدام بعد از بحران اقتصادي را به خود اختصاص داده.
در مقايسه با نظرسنجي Q4 در سال ٢٠٠٧، نرخ استخدام در آلمان افزايش ۸/۲ درصدي داشته و مردم بيشتر از قبل در اين كشور مشغول به كار هستند.
همچينين، كشور آلمان در بين بهترين سه كشور در دو شاخص هماهنگي نرخ بيكاري با نرخ استخدام و نرخ بيكاري جوانان قرار گرفته است كه كمترين درصد را در اين ٢ شاخص دارد.

آیا به مشاوره نیاز دارید؟

تماس بگیرید
021-22697200(مشاوره رایگان)

مشاوره تلفنی رایگان 22697200